Privatlivspolitik i SAØ

Hvilke personoplysninger behandler klubben


For at være medlem i Skøjteklubben Amager Ørestad skal der afgives en række almindelige (ikke-følsomme) personoplysninger. Vi behandler kun følsomme personoplysninger fra trænere, i forhold til lovpligtig børneattest og lønoplysninger.

 

Formål med behandlingen af personoplysninger


Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante for at administrere foreningen. Så som at kunne informere medlemmerne om klubaktiviteter og til håndtering af kontingent betalinger. Alle personoplysninger slettes når de ikke længere er relevante.


Videregivelse af personoplysninger finder sted i det omfang det er nødvendigt. Det kan for eksempel være ved deltagelse i stævner eller workshops, samt i forbindelse med medlem oplysninger til DSU.


Vi videregiver ikke personoplysninger til private virksomheder. Personoplysninger benyttes udelukket til legitime formål på baggrund interesseafvejningsreglen.

 

Fotopolitik


I forbindelse med promovering af klubben og deling af klubbens aktiviteter, vil der på hjemmeside, samt sociale medier, blive offentliggjort billeder taget til stævner, sociale arrangementer eller den daglige træning. Dette gøres med det formål at styrke klubånden og det fællesskab vi deler.

 

Dine rettigheder


  • At blive oplyst om persondata behandling i klubben
  • At få indsigt i de oplysninger klubben har om dig i et standardformat
  • At berigtige oplysninger
  • At få oplysninger slettet (undtaget er data som benyttes til behandling af medlemskab)
  • At der er begrænsninger i behandling af data


Hvis ovenstående rettigheder ønskes udøvet, skal klubben kontaktes på formand@sao-figureskating.dk


Dette inkluderer fjernelse af specifikke billeder fra hjemmesiden eller sociale medier.

 

Dataansvar og databehandling


Skøjteklubben Amager Ørestad er ansvarlig for behandlingen af ansatte og medlemmernes personoplysninger.


Skøjteklubben Amager Ørestad

Hannemanns Allé 14AB, 2300 København S

CVR-nr.: 39264617

Kontakt:

        Anne Assmus (Formand)

        Mail: formand@sao-figureskating.dk

Læs mere her